Stiftelsen

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö grundades 28.4.1971.
Lauttasaaren vanhustentalosäätiös verksamhet har som syfte att
erbjuda äldre helsingforsare serviceboende genom att driva
Drumsö seniorhus, som inledde verksamheten år 1975.

Servicelöfte

Drumsömodellen gör varje dag unik
och värdefull för våra invånare

och tryggar en god morgondag!

Grundande organisationer var

 • Lauttasaaren säätiö – Drumsöstiftelsen
 • Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet r.y.
 • Lauttasaaren oloneuvokset r.y.
 • Lauttasaaren perhesäätiö
 • Lauttasaaren Marttayhdistys r.y.
 • Lauttasaaren Rotaryklubi – Drumsö Rotary-klubben
 • Lauttasaaren VPK – Drumsö FBK
 • Lions Club Helsinki / Lauttasaari r.y. samt
 • Finlands Röda Kors avdelning på Drumsö

Stiftelsens styrelse år 2022-2023

Styrelsen i Lauttasaaren vanhustentalosäätiö utgörs av de grundande organisationernas medlemmar, som har ett treårigt mandat. Styrelsen har ett treårigt mandat. 

 •  Katri Penttinen – Ordförande,Lauttasaari-Seura

 • Juha Petäjä, Vice ordförande, Lauttasaaren säätiö

 • Maiju Rokkanen, Lauttasaaren VPK ry.

 • Ari Stranden, Lions Club Helsinki/Lauttasaari

 • Seppo Rantanen, Lauttasaaren Rotaryklubi

 • Mervi Ala-Prinkkilä, Lauttasaaren Marttayhdistys ry

 • Pirjo Työrinoja – Lauttasaaren perhesäätiö

Finansiering

Drumsö seniorhus är ett privatägt, icke-vinstdrivande servicehus, som drivs av Lauttasaaren vanhustentalosäätiö och som erbjuder bra boende för äldre personer och vars verksamhet upprätthålls med stöd av invånarnas avgifter.

Om ni vill kan ni stöda verksamheten med donationer och testamenten.

 

 

Donationer

Vi tar emot testamenten och donationer.

Kontaktperson är

Verksamhetsledare
Eva Keskilammi
040 545 2629 eller
eva.keskilammi@lauttasaarensenioritalo.fi