Över 400 evenemang årligen

Hos oss händer det varje dag under året.
Vi firar alla helgdagar tillsammans på ett sätt som passar temat.
Vi genomför även program enligt invånarnas önskemål.

INFORMATIONSTILLFÄLLEN FÖR INVÅNARNA OCH DE ANHÖRIGA

Enligt invånarnöjdhetsenkäten är invånarinfot ett av de viktigaste evenemangen. Invånarinfot ordnas varje månad och för de anhöriga håller vi ett separat informationstillfälle på vår och höst.

VECKOPROGRAM

Vi erbjuder rikligt med rekreationsverksamhet och program, som alla invånare är välkomna att delta i beroende på hur det passar deras önskemål och tidtabeller. I huset ordnas även aftonandakt en gång i månaden på båda modersmålen. Vi informerar om evenemangen på webben och i husets aula och på anslagstavlorna på våningarna.

VECKOMENY

Huset har ett eget kök, som vardagar tillreder tre (på veckoslut två) måltider för invånarna och med beaktande av de dieter som behövs.

INVÅNARTIDNING

Invånartidningen kommer ut två gånger om året, på sommaren och julen. Du kan läsa den senaste tidningen via länken nedan.

Gemenskap är vårt nyckelord