Välkommen till Drumsö seniorhus!
Det stiftelseägda servicehuset med gemenskapskaraktär
alldeles vid havsstranden erbjuder högklassigt och
måttligt prissatt boende för äldre i Helsingfors.

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Säkert
 • Pålitligt
 • Humant
 • Gemenskapsbaserat
 • Rättvist

 

I ETT NÖTSKAL

 • 109 invånare
 • Man kan ansöka om att flytta in bara
  om man har bott de tio senaste åren i Helsingfors
 • 107 bostäder, mest ettor
 • 25 personer som talar svenska som modersmål
 • 22 av invånarna är män
 • Medelålder 86 år